LINK ANH

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Viglacera họp báo triển khai Hệ thống Quản trị Nguồn lực ERP.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo ERP TCT Viglacera – CTCP đã tổ chức họp để đưa ra phương án triển khai ERP giai đoạn 2015 – 2016 căn cứ trên “Báo cáo khảo sát hiện trạng và đánh giá khả năng sẵn sàng triển khai ERP” tại 6 đơn vị theo nội dung chỉ đạo trong kết luận buổi họp lần thứ nhất.