LINK ANH

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Các giai đoạn triển khai dự án ERP của SAP

Để triển khai một dự án ERP thành công (đạt được các mục tiêu, phạm vi, chi phí và thời gian cho phép), không thể thiếu một kế hoạch rõ ràng, một phương pháp triển khai đúng đắn. 

Bài viết này giới thiệu đến quý vị quan tâm giải pháp ERP tổng quan về phương pháp luận triển khai một dự án ERP gọi là ASAP (Accelerated SAP) của hãng SAP - Một lộ trình triển khai được xây dựng giúp cho đội dự án  rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí triển khai, giảm thiểu rủi ro và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Phương pháp luận triển khai này được xây dựng dựa vào kinh nghiệm thực tiễn đã triển khai giải pháp ERP thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp/tập đoàn lớn trên thế giới