LINK ANH

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

ERP - Sự Đầu Tư Khôn Ngoan Hay Thất Bại ?

Theo erpnews.us, hệ thống ERP tiếp tục mang lại lợi nhuận trên đầu tư về cho doanh nghiệp hàng năm, nâng mức lợi nhuận trung bình lên 7.23$ cho mỗi dollar đầu tư vào hệ thống. 

Báo cáo thống kê phân tích của Nucleus Research cho biết, lợi nhuận hoàn lại cao hơn gấp 3 lần mức trung bình so với 5 năm trước. Sự gia tăng nhanh chóng của lợi nhuận hoàn lại (ROI) từ các giải pháp ERP mới, lên đến 36%, đang làm dấy lên làn sóng đầu tư vì các sản phẩm  phần mềm kế toán hiện tại của đa số các công ty đã lỗi thời và lạc hậu. 

Tuy nhiên sự kỳ vọng dành cho việc triển khai các giải pháp ERP tiềm năng mới sẽ trở thành thách thức cho nhà cung cấp, bởi vì các thất bại trong việc triển khai ERP của các ‘ông lớn’ trong ngành sản xuất vẫn để lại bài học cho các công ty khác.


Câu hỏi thường được các doanh nghiệp đặt ra là những lợi ích và rủi ro nào đi kèm với việc sử dụng ERP?