LINK ANH

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Vietsoft ra mắt phiên bản 9.0 của phần mềm quản lý thiết bị & bảo trì Vietsoft EcomaintVietsoft Ecomaint là giải pháp quản lý tài sản thiết bị và bảo trì dành cho doanh nghiệp, với nhiều tính năng quản lý chuyên sâu, hỗ trợ đầy đủ cho công việc hằng ngày của Bộ phận giám sát và bảo trì thiết bị sản xuất.