LINK ANH

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Phải chăng Doanh Nghiệp Việt còn e dè với ERP ngoại ???

(ĐTTCO) - Lựa chọn đúng đơn vị triển khai đóng vai trò quan trọng nhất trong việc triển khai thành công hệ thống ERP. Đó là nhận định chung của hầu hết doanh nghiệp tham gia Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng ERP trong thời đại hội nhập toàn cầu.