LINK ANH

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng với sự phát triển ngành Logistics Việt NamKhi nước ta thực hiện TPP và các FTA thế hệ mới thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và của ngành Dịch vụ logistics nói riêng là hết sức quan trọng trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường mở cửa.