LINK ANH

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Kiểm tra công tác bảo dưỡng định kỳ tại Nhà máy Đạm Cà Mau


Chiều ngày 20/8, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc PVN dẫn đầu đã đến làm việc với lãnh đạo cùng tập thể kỹ sư, cán bộ Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về công tác bảo dưỡng định kỳ hàng năm tại Nhà máy Đạm Cà Mau.
Phó Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nghe báo cáo về công tác bảo dưỡng tại Nhà máy Đạm Cà Mau


Giới thiệu chức năng Quản lý khấu hao tài sản cố định (Fixed Assets)

Chức năng quản lý khấu hao tài sản cố định (Fixed Assets) giúp người dùng trong hệ thống SAP Business One xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định:

[​IMG]