LINK ANH

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Sắp có phần mềm quản lý tiêm chủng

Phần mềm mang tên “Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia” do Cục Y tế dự phòng cùng với Cục Công nghệ thông tin và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp thực hiện sẽ ra mắt vào cuối năm 2015.

        Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.