LINK ANH

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Sử dụng công nghệ mới chống gian lận và nâng cao hiệu quả kinh doanh

Hiện nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là một trong những đơn vị đi đầu sử dụng giải pháp phần mềm ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resoure Planning) để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo kinh doanh minh bạch.

 Hoạt động kinh doanh của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu Petrolimex được quản lý theo quy trình hiện đại, minh bạch.