LINK ANH

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Vai trò bảo dưỡng cần cẩu đặt trên boong tàu

Cần cẩu trên boong tàu là một trong các trang thiết bị rất quan trọng của tàu và khi chúng bị hư hỏng có thể sẽ dẫn đến khiếu kiện. Hư hỏng cẩu cũng có thể dẫn đến thương vong nghiêm trọng về người. Tùy thuộc vào hành trình thương mại của tàu, cần cẩu có thể được dùng thường xuyên hoặc định kỳ. Nhưng dù thế nào, chúng cũng phải được kiểm tra và bảo trì theo quy định. Khi sự cố xảy ra với cẩu thì hồ sơ bảo dưỡng là tài liệu vô cùng quan trọng. Do đó, ngoài việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, việc ghi chép lưu trữ dữ liệu vận hành cũng rất quan trọng.