LINK ANH

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Vietsoft tham gia triễn lãm Kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Từ ngày 27-29/06/2017 vừa qua, Sở Khoa học Công Nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức sự kiện “Kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ năm 2017”. Góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Cần Thơ về những sản phẩm công nghệ đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nông nghiệp, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, cơ hội kinh doanh và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác đầu tư trong tương lai, kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long