LINK ANH

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Đầu tư phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Ecomaint sinh lợi nhuận hay không ?Ngày nay, hầu như mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều gắn liền với các máy móc trang thiết bị kỹ thuật. Do đó nếu không được bảo trì đúng mức, gần như mọi doanh nghiệp đều phải thất thoát hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng hằng năm do chi phí bảo dưỡng, thời gian ngừng máy, không đáp ứng kịp đơn hàng…

Thay vào đó, nếu đầu tư ứng dụng phần mềm quản lý thiết bị và bảo trì như Vietsoft Ecomaint, doanh nghiệp bạn sẽ khắc phục được hoàn toàn những vấn đề trên. Hằng ngày doanh nghiệp của bạn sẽ  được quản lý sát sao mọi dữ liệu quan trọng liên quan đến công tác bảo trì như: thời gian dùng máy, kế hoạch bào trì định kì, tồn kho phụ tùng, danh mục vật tư...