LINK ANH

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

GreenFeed Việt Nam triển khai dự án Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)


Vào ngày 04/05/2016, GreenFeed Việt Nam chính thức khởi động dự án triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP trên nền tảng SAP HANA. Dự án dự kiến sẽ đưa vào hoạt động tháng 03/2017.


Tại Việt Nam, GreenFeed là doanh nghiệp thứ 3 ứng dụng giải pháp SAP ERP trên nền tảng SAP HANA, giải pháp quản trị tân tiến từ tập đoàn SAP.

Ông Đỗ Cao Bằng - Phó Tổng giám đốc GreenFeed Việt Nam phát biểu trong buổi triển khai dự án