LINK ANH

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Bài học từ sự cố thủy điện Sayano


Ngày 17/8/2009, tại Nhà máy Thủy điện Sayano-shusenskaya (Nhà máy S.S) thuộc Liên bang Nga đã xảy sự cố nghiêm trọng làm chết 75 người, phá hủy hầu như toàn bộ các tổ máy và một phần công trình xây dựng. Ðó là bài học không chỉ cho công tác quản lý trong hệ thống điện lực nước Nga, mà còn cho tất cả các nước có nhà máy thủy điện nói chung trên thế giới, trong đó có ngành thủy điện Việt Nam.

 Hiện trường tổ máy sau sự cố