LINK ANH

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Thị trường ERP thế giới cán mốc 41.69 tỷ USD vào năm 2020

Các doanh nghiệp ngày càng nhận thấy những lợi ích to lớn có được từ giải pháp hoạch định nguồn nhân lực (ERP) tinh xảo. Hệ thống ERP cho phép người lao động có được những cái nhìn sâu sắc hơn về tất cả cácyêu tố liên quan đến doanh nghiệp - từ sản xuất đến điều hành - và việc tăng năng suất và hiệu quả là kết quả tất yếu. Khi công nghệ tiếp tục được phát triển ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm ứng dụng hệ thống ERP có khả năng dễ tiếp cận.


Và như một hệ quả, thị trường về loại phần mềm này ngày càng tăng trưởng. Báo cáo mới đây từ Market Allied Research cho biết thị trường phần mềm ERP được dự đoán đạt hơn 41 tỷ USD vào năm 2020, với tỷ lệ tăng trưởng hằng năm đạt 7.2% từ 2014 đến 2020.