LINK ANH

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Xu hướng ERP - Kỳ 1: tình hình kinh tế & thị trường ERP 2015
Năm 2015, với những tín hiệu khả quan của nền kinh tế, tạo nhiều cơ hội và không ít thách thức cho doanh nghiệp. Sức cạnh tranh luôn là động lực để mọi doanh nghiệp hướng tới, trong đó ERP được coi như chìa khóa giúp tạo nên thay đổi có tính cách mạng về năng lực quản trị. Nhìn nhận đúng xu hướng phát triển của giải pháp, công nghệ giúp nhà quản trị lựa chọn đúng khi đầu tư xây dựng hệ thống ERP.
Xu hướng lựa chọn giải pháp ERP của doanh nghiệp năm 2015