LINK ANH

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

6 xu hướng phát triển giải pháp CMMS trong năm 2019: phần 2

Tiếp theo bài viết trước, Vietsoft xin giới thiệp tiếp một số xu hướng phát triển của giải pháp CMMS trong năm 2019 và những năm sắp tới:
Giải pháp CMMS: 6 xu hướng phát triển trong năm 2019 (1)