LINK ANH

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP triển khai ERP từ SAPCông ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) vừa chính thức triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tiên tiến nhất của SAP.