LINK ANH

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Người dùng Internet Việt Nam đang thay đổi


Theo báo cáo Vietnam Digital Landscape mới được Moore cập nhật vào Quý 3/2015, từ cuối năm 2014, người dùng trong nước đã vượt qua cả Trung Quốc và Singapore về thời gian sử dụng Internet ở cả trên thiết bị thông minh và máy tính. So với thời điểm năm 2014, những người dùng Internet trẻ trong nước đang chuyển hoàn toàn sang mạng xã hội. 

Người dùng Internet Việt Nam đang thay đổi