LINK ANH

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Lợi ích triển khai phần mềm quản lý bảo trì CMMS tại Doanh Nghiệp ?

Tại sao cần triển khai phần mềm quản lý bảo trì tại doanh nghiệp ? Đây là câu hỏi rất nhiều doanh nghiệp đã đặt ra khi lần đầu tiên biết đến khái niệm về  CMMS (Computerized Maintenance Management System  – Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính). Để giải đáp vấn đề này, Vietsoft xin đưa ra một số lợi ích cơ bản trên phương diện quản lý mà phần mềm đem lại.