LINK ANH

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Lợi và hại khi triển khai hệ thống ERP trong doanh nghiệp

Bạn có biết, việc triển khai một hệ thống ERP đòi hỏi rất nhiều sự đầu tư từ phía doanh nghiệp, từ việc chuẩn hóa quy trình sản xuất kinh doanh, cho đến nguồn lực, tư tưởng, định hướng kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. Nguồn lực ở đây là chi phí, ngân sách, nguồn nhân sự có năng lực để tham gia triển khai và sử dụng hệ thống, và quỹ thời gian của doanh nghiệp. Do vậy, rủi ro và khó khăn khi triển khai sẽ xảy ra, nhưng lợi ích mà ERP mang lại cho doanh nghiệp là điều không thể không nói đến.