LINK ANH

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Phần mềm ERP nào tốt nhất cho 2017 ?


Một nửa thị phần hệ thống ERP trên toàn thế giới hiện nay được nắm giữ bởi 4 người khổng lồ: SAP, Oracle, Infor và Microsoft. Trong bộ tứ này, ai mới là nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất?