LINK ANH

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Cách sử dụng SC trong một ERP tiêu chuẩn


Trước hết cần khẳng định lại là các ERP chỉ giải quyết bài toán giá thành theo một cách duy nhất là dùng SC và phần này thường nằm trong phân hệ sản xuất (production/manufacturing module) chứ không phải trong phân hệ kế toán tài chính như một số doanh nghiệp vẫn nhầm lẫn.