LINK ANH

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Điều kiện cần & đủ khi xây hệ thống ERP


Như lịch hẹn, đoàn Nữ Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hawee với gần 30 thành viên trong đoàn đã có mặt đông đủ tại sãnh công ty New Toyo lúc 9g sáng ngày 10 tháng 5 năm 2016 để chuẩn bị khởi sự cho buổi Giao lưu & Chia sẻ áp dụng ERP thành công trong doanh nghiệp và bước tiếp theo là chương trình tham quan nhà xưởng và dùng cơm trưa tại nhà ăn Công ty.