LINK ANH

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Phần mềm ERP SAP Business One (SAP B1) tích hợp Mobile & iPhone - Vietsoft ( Partner của SAP)

Trường hợp không xem được video, xin vui lòng clip tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét