LINK ANH

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Triển khai ERP tại Việt Nam – Phương pháp, quy trình triển khai một dự án ERP chuẩn (Kỳ 2)Vậy đâu là phương pháp triển khai tối ưu cho Doanh nghiệp và Đơn vị triển khai ?

Theo tôi về cơ bản để triển khai dự án ERP chúng ta có thể chia ra làm 2 giai đoạn chính:Giai đoạn 1: Tập trung vào phân tích và tư vấn cho khách hàng hệ thống quản trị doanh nghiệp. Chứng minh khả năng đáp ứng của phần mềm.


Để làm được điều này đơn vị triển khai cần có đội ngũ tư vấn quản trị thật tốt. Đồng thời trưởng dự án phải là người am hiểu về tài chính kế toán, có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về cách điều hành sản xuất, bán hàng, mua hàng … như vậy tương đương người có khả năng lãnh đạo 1 doanh nghiệp. 


Giai đoạn này buộc phải đạt được kết quả là chỉ cho doanh nghiệp thấy thực trạng hệ thống các quy trình làm việc, các điểm mạnh, điểm yếu… sau đó xây dựng các quy trình mới để doanh nghiệp nhìn vào đã thấy được sự hiệu quả. Cái khéo ở đây là quy trình mới này sẽ dễ dàng vận hành trên phần mềm có sẵn.


Sau đó chứng minh khả năng đáp ứng của phần mềm đối với các quy trình làm việc, giải đáp được những yêu cầu về báo cáo cho doanh nghiệp.


Đồng thời trong hợp đồng cũng cần đưa ra giá trị cho từng giai đoạn, nghiệm thu kế quả của từng giai đoạn.

Xác nhận được kết quả nghiệm thu giai đoạn 1 sẽ ghi nhận được những thông tin chủ yếu :

 • Kết quả của giai đoạn 2 nếu có sẽ là gì?
 • Phần mềm đáp ứng được bao nhiêu % quy trình mới (yêu cầu của DN), bao nhiêu % phải customize thì sẽ được thực hiện tiếp giai đoạn 2.
 • Thanh quyết toán được sản phẩm tư vấn gia đoạn 1.
 • Cả doanh nghiệp và đơn vị triển khai đều có thể quyết định có cần thiết và sẵn sàng giai đoạn 2 hay chưa? Như vậy sẽ không bên nào thiệt hại.
 • Cần bao nhiêu người để vận hành phần mềm ( những người nhập liệu vả sử lý trên hệ thống, những người đọc báo cáo…)?
 • Thời gian ước tính giai đoạn 1 cho một doanh nghiệp có thể kéo dài từ 15-60 ngày tùy từng quy mô.

Giai đoạn 2: Sẽ như cách thự hiện hiện nay của các đơn vị trí khai như là cấu hình hệ thống, cài đặt, xây dựng và nhập liệu, đào tạo, vận hành thử, chỉnh sửa…


Thời gian ước tính khoảng từ 1- 4 tháng tùy từng quy mô của doanh nghiệp với các bước tiến hành chủ yêu như sau :

a. Thiết kế và cấu hình hệ thống :

 • Xây dựng thiết kế hệ thống đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, công nghệ và nguồn lực.
 • Xây dựng tài liệu hỗ trợ bảo trì hệ thống
 • Xây dựng các quy trình cài đặt và kiểm tra
 • Khởi tạo người dùng nghiệp vụ
 • Thiết lập cơ chế, kiến trúc bảo mật cho hệ thống mới.
 • Thiết kế kỹ thuật và nghiệp vụ cho phần việc phát triển ứng dụng bổ sung, chương trình chuyển đổi dữ liệu
 • Thiết kế các kịch bản cài đặt và kiểm tra hệ thống cũng như cơ sở dữ liệu
 • Phân tích yêu cầu đào tạo người dùng và thiết kế tài liệu đào tạo
  • Định nghĩa kiến trúc máy chủ cơ sở dữ liệu và ứng dụng
  • Thiết kế kiến trúc hệ điều hành và mạng
  • Định nghĩa kiến trúc chi tiết hỗ trợ các yêu cầu nghiệp vụ
  • Xây dựng và phê duyệt các tài liệu cung cấp, bao gồm: Tài liệu hướng dẫn bảo trì hệ thống; Tài liệu hướng dẫn sử dụng …

b. Cài đặt, chuyển giao, đào tạo

Mục tiêu của giai đoạn này là cài đặt hệ thống mới, chuẩn bị nhân sự, thiết lập các tính năng quản trị hệ thống và chuyển sang hệ thống mới.

 • Cài đặt hệ thống, các chương trình chuyển đổi và các ứng dụng khác
 • Chuyển đổi và xác nhận các dữ liệu hệ thống cũ
 • Kiểm tra hiệu quả hệ thống
 • Đào tạo người sử dụng
 • Chuẩn bị môi trường công việc và cấu hình ứng dụng.
 • Triển khai cơ sở hạ tầng hỗ trợ công việc
 • Kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống
 • Bắt đầu sử dụng hệ thống

c. Vận hành hệ thống

Mục tiêu của giai đoạn này là theo dõi và xác nhận hệ thống theo đúng yêu cầu đặt ra và lập kế hoạch cho các bước phát triển tiếp theo.

 • Hỗ trợ người dùng (qua điện thoại, email, gặp trực tiếp)
 • Theo dõi hoạt động của hệ thống và giải quyết sự cố
 • Vận hành hệ thống
 • Ngừng hoạt động hệ thống cũ
 • Đưa ra kế hoạch cho các bước phát triển tiếp theo

d. Bảo hành sau triển khai

Đơn vị triên khai cung cấp dịch vụ bảo hành hệ thống trong thời gian một năm sau khi dự án được triển khai thành công. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết các yêu cầu của công ty trong các vấn đề sau:

 • Bảo trì hệ thống
 • Sửa lỗi chương trình
 • Hỗ trợ khóa sổ cuối kỳ (trực tiếp)
 • Hỗ trợ người sử dụng

Hình thức hỗ trợ, nếu không được nêu rõ ở trên, được thực hiện qua điện thoại, email, gặp mặt trực tiếp, tùy theo yêu cầu và thực tế công việc. Thời gian hỗ trợ trực tiếp tại Công ty được thực hiện tối đa 2 ngày/tháng.

  
Trong mỗi bước thực hiện của giai đoạn 2 đều phải có những kết quả được ghi nhận để đánh giá tiến độ thực hiện đồng thời cũng có thể nhìn nhận được ngay mức độ thành công của dự án dựa trên kết quả này.


Điểm mấu chốt trong giai đoạn 2 nhìn thì chúng ta sẽ thấy có nhiều bước thực hiện, dài dòng nhưng thực ra chỉ là những tác nghiệp cụ thể hóa các công việc đã được xác nhận từ giai đoạn 1.

Nếu nói như vậy thì giai đoạn 2 sẽ gần như không có rủi ro? Chúng tôi xin thưa rằng thực ra giai đoạn này cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro tác động đến sự thành bại của của dự án.

Ở phần giai đoạn 1 chúng ta đã giải quyết được về mặt cấu trúc thiết kế và quy trình vận hành của toàn hệ thống, thì giai đoạn này phải đối mặt với những tác nghiệp hàng ngày thực tế của doanh nghiệp.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét