LINK ANH

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Chuẩn bị ngân sách trước khi quyết định mua phần mềm SAP, SAP Business One (SAP B1) - Vietsoft (Partner của SAP)

Trong quá trình chuẩn bị ngân sách để mua và triển khai hệ thống SAP Business One, có 4 vấn đề chính bạn cần xem xét cẩn thận: bản quyền phần mềm, triển khai, phần cứng và bảo trì.

1) Bản quyền phần mềm: Bản quyền phần mềm SAP Business One được tính dựa trên phương thức named-user, tức là  một người sử dụng được tính là một bản quyền. Tổng chi phí phần mềm phụ thuộc các yếu tố: số lượng người dùng và loại bản quyền. SAP Business One có 4 loại bản quyền: professional, limited CRM, limited logistics, limited financial. 

2) Chi phí triển khai :  Chi phí triển khai SAP Business One phụ thuộc vào  quy mô  cũng như yêu cầu của doanh nghiệp, ví dụ như chức năng cần có, phạm vi di chuyển dữ liệu, mức độ tùy biến, mức độ tích hợp với các hệ thống khác và đào tạo  người sử dụng…

3) Chi phí phần cứng : Phụ thuộc vào các chi tiết của phần cứng bạn đang sử dụng, bạn có thể  lên ngân sách cho việc nâng cấp phần cứng để sử dụng SAP Business One một cách hiệu quả.

4) Chi phí bảo trì : Bạn cũng nên lưu ý đến việc bảo trì khi lên ngân sách cho SAP Business One. Bảo trì bao gồm nâng cấp phần mềm : ví dụ như phiên bản mới, công nghệ cập nhật, các gói hỗ trợ , các bản chỉnh sửa cũng như bảo trì và các dịch vụ hỗ trợ cho việc giải quyết vấn đề hoặc  theo dõi hệ thống.


Hãy liên hệ với Vietsoft  nếu bạn có bất kì thắc mắc nào trong việc chuẩn bị ngân sách cho triển khai SAP Business One

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét