LINK ANH

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Phân hệ Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM) - SAP Business One (SAP B1) - Vietsoft ( Partner của SAP)
Trường hợp không xem được Video, xin vui lòng liên hệ tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét