LINK ANH

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

SAP B1 là gì ?
2. SAP Business One (SAP B1) là một gói phần mềm hoạch định nguồn doanh nghiệp tích hợp
(integrated enterprise resource planning) (ERP) đáp ứng cho yêu cầu phần mềm của doanh nghiệp vừa và nhỏ do SAP phát triển từ tháng 3 năm 2002 dựa trên hệ thống của hãng phần mềm TopManage Financial Systems, một công ty phát triển ứng dụng doanh nghiệp đóng tại Israel.

Tính tới năm 2012, SAP Business One được phân phối bởi hơn 300 đối tác SAP trên toàn cầu, tới hơn  40.000 khách hàng sử dụng với 655000 lượt người dùng trên 150 quốc gia.

 SAP Business One có chứa 14 module sản phẩm chính:
 • ·         Gói quản trị
 • ·         Gói tài chính kế toán
 • ·         Gói cơ hội bán hàng
 • ·         Gói bán hàng
 • ·         Gói mua hàng
 • ·         Gói bạn hàng kinh doanh
 • ·         Gói ngân hàng
 • ·         Gói kho bãi
 • ·         Gói sản xuất
 • ·         Gói kế hoạch tài nguyên vật liệu (MRP)
 • ·         Gói dịch vụ
 • ·         Gói nguồn nhân lực
 • ·         Gói báo cáo
 • ·         Thương mại điện tử
Tổng hợp 1 số tài liệu giới thiệu về SAP BUSINESS ONE (Tiếng Anh)

Phân hệ Tên tài liệu Size Link Download
Giới thiệu chung SAP Business One Solution in Detail 4.17 Mb Download
Quản lý Tài chính kế toán Financials Management with SAP Business One 243 Kb Download
Quản lý kho và sản phẩm Warehouse and Production Management with SAP Business One 357 Kb Download
Quản lý quan hệ khách hàng 1. Customer Relationship Management with SAP Business One2. Service Management with SAP Business One 183 Kb 179 Kb Download


Download
E-Commerce Web-Based Customer Relationship Management 151 Kb Download
Quản lý mua hàng Purchasing Management in SAP Business One 278 Kb Download
Hệ thống báo cáo 1. Integrating Crystal Reports with SAP Business One2. Easy and Accurate Reports Using XL Reporter in SAP Business One 253 Kb 443 Kb Download

Download

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét