LINK ANH

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Chính thức thương mại hóa phiên bản SAP Business One 9.1

Theo thông báo từ SAP ngày 17/12/2014, phiên bản mới nhất SAP Business One 9.1 đã được chính thức thương mại hóa, được thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tích hợp toàn bộ quy trình kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp. Sản phẩm có thể được triển khai ở dạng cài đặt truyền thống hoặc trên đám mây và được hỗ trợ bởi nền tảng SAP HANA. Phiên bản mới đã được nâng cấp các quy trình vận hành, đơn giản hóa việc cấu hình giao diện người dùng, cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm tổng chi phí sở hữu sản phẩm.


Sau đây là những lợi ích khách hàng sẽ nhận được:
Thêm mới và nâng cao các quy trình vận hành: phân hệ sản xuất được thêm mới chức năng nguồn lực (resources), cung cấp cái nhìn tốt hơn cho về khả năng đáp ứng của nguồn lực. Chi phí nguồn lực có thể được tính vào chi phí sản xuất của thành phẩm. Người dùng có thể đánh giá giá trị hàng tồn kho theo phương pháp thực tế đích danh (batch/serial method) giúp biết được chính xác lợi nhuận gộp của từng sản phẩm bán ra.
   Hỗ trợ nhiều chi nhánh/đơn vị kinh doanh: lợi ích từ việc chia sẻ các dữ liệu giữa các chi nhánh/đơn vị kinh doanh giúp cải thiện tính minh bạch của báo cáo. Chẳng hạn, một cửa hàng kinh doanh với nhiều đơn vị có thể chia sẻ dữ liệu khách hàng cho những đơn vị để giúp hiểu rõ và phục vụ khách hàng tốt hơn.

●  Dễ sử dụng: chức năng cấu hình giao diện người dùng mới cập nhật giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh giao diện bằng cách thêm, chỉnh vị trí hoặc ẩn các trường mà không cần sự trợ giúp của quản trị hệ thống. Khi được hỗ trợ bởi SAP HANA, hệ thống SAP Business One được tổ chức thành các trung tâm làm việc dựa theo vai trò như tài chính, bán hàng, mua hàng và kho. Các trung tâm này tương thích với HTLM5 và rất linh hoạt, cho phép người dùng xem được thông tin quan trọng nhất có liên quan công việc hàng ngày của họ và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu bằng cách sử dụng thư viện mẫu có sẵn.

   Cải thiện việc triển khai và các cập nhật khác: đơn giản hóa việc chuyển hóa dữ liệu và cấu hình mặc định trước giúp tăng tốc độ triển khai dự án. Cùng với chức năng quản lý vòng đời tích hợp, giải pháp SAP Business One cho phép doanh nghiệp tiêu tốn ít hơn thời gian và tiền bạc cho việc cài đặt, nâng cấp và hỗ trợ.

Nguồn: SAP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét