LINK ANH

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Viglacera họp báo triển khai Hệ thống Quản trị Nguồn lực ERP.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo ERP TCT Viglacera – CTCP đã tổ chức họp để đưa ra phương án triển khai ERP giai đoạn 2015 – 2016 căn cứ trên “Báo cáo khảo sát hiện trạng và đánh giá khả năng sẵn sàng triển khai ERP” tại 6 đơn vị theo nội dung chỉ đạo trong kết luận buổi họp lần thứ nhất.
Theo như ông Vũ Lưu Phương – Trưởng phòng Công nghệ Thông tin (CNTT) TCT, sau khi khảo sát 6 đơn vị, Công ty Kính nổi Viglacera là đơn vị có điều kiện tốt nhất để triển khai ERP, các đơn vị khác cần tiếp tục được chuẩn bị để nâng cao khả năng sẵn sàng cho triển khai ERP.

Từ kết quả khảo sát đợt 1 của Phòng CNTT, Ban Chỉ đạo ERP yêu cầu Phòng CNTT – TCT làm đầu mối tiến hành xây dựng “Dự án triển khai Hệ thống Quản trị Nguồn lực (ERP) Tổng thể” áp dụng cho phạm vi bao gồm toàn bộ Văn phòng TCT, các đơn vị phụ thuộc, và các công ty thành viên trong đó TCT chiếm cổ phần chi phối. Dự án phải đảm bảo khả năng triển khai ERP thành công cho toàn bộ phạm vi nêu trên nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng áp dụng nhanh nhất nhằm sớm đem lại hiệu quả cho hoạt động của TCT và các đơn vị thành viên. Đây là một dự án lớn có tính chiến lược lâu dài, do đó, Ban Chỉ đạo ERP cũng đã yêu cầu Phòng CNTT – TCT làm đầu mối tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà thầu Tư vấn độc lập đủ năng lực để xây dựng Dự án và giám sát Nhà thầu Tư vấn độc lập để đảm bảo chất lượng công tác xây dựng Dự án.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo ERP cũng yêu cầu Phòng CNTT – TCT tiếp tục khảo sát bổ sung tại 5 đơn vị: Công ty Sen vòi Viglacera, Công ty CP Viglacera Việt Trì, Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì, Công ty CP Viglacera Thăng Long, Công ty CP Viglacera Hà Nội. Căn cứ vào kết quả khảo sát 5 đơn vị nói trên và 6 đơn vị đã khảo sát trước đó, Phòng CNTT – TCT sẽ đề xuất phương án, kế hoạch triển khai nâng cao năng lực CNTT của các đơn vị nhằm đáp ứng khả năng sắn sàng triển khai ERP.

Việc triển khai Hệ thống Quản trị Nguồn lực (ERP) ở quy mô tổng thể được coi là bước đi quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Viglacera trong giai đoạn tới, giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống thông tin quản trị hiện đại, hiệu quả, kết hợp ứng dụng CNTT mạnh mẽ và các quy trình nghiệp vụ chuẩn mực.
(Theo viglacera.vn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét