LINK ANH

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Sự tác động từ các giải pháp của SAP đến cuộc sống và công việc hằng ngày


Ngày nay với sự pháp triển của các giải pháp CNTT đã giúp cho những công việc hằng ngày của chúng ta trở nên đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều. Để hiểu được những tác động của các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp nói chung và các giải pháp quản lý ERP của SAP nói riêng đến cuộc sống hằng ngày của những người dùng như thế nào, hãy cùng theo dõi câu chuyện về sau đây về Eric, người đang phụ trách bộ phận kế toán đã giải quyết các vấn đề của mình cùng với giải pháp của SAP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét