LINK ANH

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Câu chuyện thành công: BPW triển khai thành công SAP Business One

BPW – Nhà sản xuất hệ thống bánh răng cho xe rơ móc, xe kéo hàng đầu thế giới lựa chọn và triển khai SAP Business One thành công . CFO Marie-Christine Fissette giải thích SAP Business One là một giải pháp hoàn hảo như thế nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét