LINK ANH

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Vai trò bảo dưỡng cần cẩu đặt trên boong tàu

Cần cẩu trên boong tàu là một trong các trang thiết bị rất quan trọng của tàu và khi chúng bị hư hỏng có thể sẽ dẫn đến khiếu kiện. Hư hỏng cẩu cũng có thể dẫn đến thương vong nghiêm trọng về người. Tùy thuộc vào hành trình thương mại của tàu, cần cẩu có thể được dùng thường xuyên hoặc định kỳ. Nhưng dù thế nào, chúng cũng phải được kiểm tra và bảo trì theo quy định. Khi sự cố xảy ra với cẩu thì hồ sơ bảo dưỡng là tài liệu vô cùng quan trọng. Do đó, ngoài việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, việc ghi chép lưu trữ dữ liệu vận hành cũng rất quan trọng.

Kiểm tra và bảo dưỡng
Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cần cẩu (kể cả gầu cẩu nếu có lắp đặt) phải được thực hiện theo yêu cầu của nhà chế tạo. Việc này phải được kết hợp đồng bộ với kế hoạch và hệ thống bảo dưỡng chung của tàu.


Cáp cẩu
Cáp cẩu được lắp đặt cũng như những sợi dự trữ đều phải có giấy chứng nhận và được ghi chép trong hồ sơ các thiết bị làm hàng. Mặc dù không bắt buộc, nhưng tàu phải duy trì hồ sơ về cáp cho mỗi cần cẩu, danh mục giấy chứng nhận cáp và thời gian chúng được lắp đặt.


Dầu thủy lực
Phần lớn các loại cẩu trên tàu là loại điện thủy lực. Do đó duy trì trạng thái tốt của dầu là yêu cầu rất quan trọng. Ngoài ra, cũng phải định kỳ kiểm tra mực dầu và thiết bị lọc dầu. Các đồng hồ hoặc thiết bị chỉ báo cho thấy khi nào cần phải thay hoặc cần vệ sinh.


Phanh và thiết bị an toàn
Phanh cẩu phải được định kỳ kiểm tra, ghi chép và lưu giữ thành hồ sơ trên tàu. Cẩu cũng thường có các đồng hồ chỉ báo, ví dụ, áp lực phanh. Nhưng phải kiểm tra các má phanh để đảm bảo rằng chúng đủ độ dày và không bám dầu. Phanh đĩa phải được thường xuyên kiểm tra và đo độ hở má phanh. Các kết quả kiểm tra phải ghi thành hồ sơ lưu trữ trên các hệ thống quản lý bảo trì CMMS ngành đóng tàu và cảng biển.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét