LINK ANH

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Hiệu quả kinh tế CMMS

Theo nghiên cứu của tạp chí hàng đầu của Mỹ về quản lý Industry Week’s thực hiện khi nghiên cứu 558 công ty hiện có sử dụng phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì cho thấy:
 Bảng : Mức độ cải thiện khi ứng dụng một phần mềm CMMS hiệu quả
STT
Chỉ tiêu
Mức cải thiện
1
Năng suất của nhân viên bảo trì
28.3 %
2
Giảm thời gian ngừng máy do thiết bị hư hỏng
20.1%
3
Tiết kiệm vật tư
19.4%
4
Giảm lượng tồn kho
17.8%

Hãy thử tính giá trị tiết kiệm (chủ yếu là lợi nhuận) hàng năm cho một công ty có doanh thu hàng năm là khoảng 200 tỷ VN đồng với những tiết kiệm trung bình theo kinh nghiệm của thế giới để đánh giá lợi ích của việc cải thiện phương thức quản lý và ứng dụng phần mềm ra sao. ·


·           1. Tiết kiệm do nâng cao năng suất của nhân viên bảo trì:

Nếu tính chi phí tổng cộng trung bình cho 1 tháng cho 1 nhân viên bảo trì là 4 triệu VNĐ và tổng số nhân viên bảo trì là 20 người thì số tiền tiết kiệm được sẽ là:
20 (người) x 4,000 (ngàn VNĐ) x 12 (tháng) x 28.3 % = 22,640 (ngàn VNĐ)

·      2. Tiết kiệm do giảm thời gian dừng máy:

Nếu công ty có doanh thu 200 tỷ VNĐ và giá trị gia trăng trong doanh thu là 30%, thời gian dừng máy do hư hỏng 15% (nhiều công ty có thời gian dừng máy do hư hỏng nằm trong khoảng này) việc giảm thời gian dừng máy sẽ đem lại giá trị tiết kiệm là:

200,000,000 (ngàn VNĐ) x 30% (VAT) x 15% (dừng máy hiện tại) x 20.1% = 1,809,000 (ngàn VNĐ). 

·           3. Tiết kiệm do giảm sử dụng vật tư:

Số vật tư dùng cho bảo trì với công ty quy mô này hàng năm vào khoảng 400 triệu VNĐ, giảm lượng vật tư phụ tùng sử dụng đem lại tiết kiệm là:
        400,000(ngàn VNĐ) x 19.4% = 77,600 (ngàn VNĐ)

·   4.Tiết kiệm do giảm hàng tồn kho

 Lượng vật tư phụ tùng tồn kho của công ty được đánh giá  là 800 triệu VNĐ. Hàng năm, chi phí tồn kho chiếm khoảng 50% giá trị tồn kho. Giá trị hàng tồn kho giảm 17.8% giúp tiết kiệm:
        800,000 (ngàn VNĐ) x 17.8% x 50% (% chi phí tồn kho) = 71,200 (ngàn VNĐ)

·  5. Kết luận:

Như vậy, nếu tính bằng tiền thì một công ty có doanh thu 200 tỷ VNĐ áp dụng việc quản lý bảo trì đúng cách và áp dụng phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì có thể tiết kiệm (hay tăng lợi nhuận vì những tiết kiệm này chủ yếu mang lại lợi nhuận) là :   1, 980, 440 (ngàn VNĐ), hay nói cách khác, gần 2 tỷ đồng.

Đó là chưa kể đến những lợi ích như: Tăng chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng hẹn, giảm chi phí nguyên vật liệu sản xuất, giảm chi phí năng lượng, tăng tuổi thọ của thiết bị và tăng uy tín với khách hàng,…..

Với khoản đầu tư không lớn cho việc sắp xếp lại quản lý, hoàn chỉnh hệ thống quản lý bảo trì (chi phí cho tư vấn và chi phí cho việc thay đổi quản lý) chi phí mua phần mềm, các công ty của Việt nam hoàn toàn có thể đạt được phương thức quản lý hiện đại như của nước ngoài và thu được khoản lợi nhuận nói trên với thời gian hoàn vốn đầu tư được tính bằng tháng.


PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn

Vui lòng liên hệ Công ty TNHH phần mềm Vietsoft để biết thêm thông tin chi tiết
Địa chỉ liên hệ: 91 Nguyen Trong Loi, Ward 4, Tan Binh Dist, HCMC,Vietnam
-------------
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét