LINK ANH

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Nâng cao chất lượng quản trị tài chính sau cổ phần hóa bằng phần mềm ERP của SAP


Nói đến công cụ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nói chung, nâng cao chất lượng quản trị Tài chính nói riêng  không thể không kể đến việc áp dụng Công nghệ thông tin vì sự hỗ trợ đặc biệt của hệ thống này.  Nhất là hệ thống phần mềm ERP.

Petrolimex chính tập đoàn đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công ERP - giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp để hiện thực hóa chiến lược phát triển trong giai đoạn mới; phù hợp với mô hình Công ty đại chúng và tiến trình tái cấu trúc sau cổ phần hóa.


Petro_S.jpg
Các nhân viên của Petrolimex đang vận hành hệ thống ERP cho giao dịch hàng ngày.Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (Petrolimex) sau khi cổ phần hoá (CPH), việc triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật (CSVCKT) luôn được đặt lên hàng đầu. Năm 2012 cũng là năm dự án quán quản trị nguồn nhân lực ERP-SAP được Tập đoàn triển khai từ năm 2009 chính thức Golive từ trên toàn Tập đoàn. Tổ chức vận hành và hỗ trợ vận hành hệ thống trên 77 Company Code với hơn 1.600 người đăng ký khai thác ứng dụng, 164 quy trình nghiệp vụ và hoàn thành 365 báo cáo theo yêu cầu của Petrolimex; Tích hợp dữ liệu giao dịch từ các hệ thống ứng dụng quản lý cửa hàng; Tích hợp hệ thống tự động hóa trung gian bơm xuất tại 19 kho có tự động hóa, tổ chức phát hành hóa đơn, phiếu xuất kho tại 44 kho có kết nối SAP.


Đến nay chương trình quản trị ERP-SAP đã phát huy tác dụng, thông tin tài chính của Tập đoàn được quản lý theo dõi được thường  xuyên liên tục làm cơ sở phân tích tài chính phục vụ công tác điều hành kinh doanh, quản trị tài chính trên toàn Tập đoàn, đặc biệt công tác quản lý công nợ, thanh toán và quản lý tồn kho, quản trị chi phí theo từng phương thức, lợi nhuận theo từng phương thức, từng ngành hàng làm cơ sở đề xuất cơ chế diều hành kinh doanh phù hợp với nhịp độ của thị trường xăng dầu. Ngoài ra nó cũng góp phần  kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực Tài chính kế toán trong toàn Tập đoàn. Theo đó, công tác lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính đảm bảo chính xác, kịp thời trong điều kiện quy mô của Tập đoàn rất lớn và thực hiện đúng quy định hiện hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin. An toàn Tài chính được đảm bảo.
 
 (Theo petrolimex.com.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét