LINK ANH

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Ứng dụng của phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì trong công nghiệp


Quản lý và bảo trì thiết bị là một công việc luôn luôn phải thực hiện trong sản xuất nhằm kiểm soát được máy móc, duy trì được hiệu suất của thiết bị. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, khái niệm “Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính (Computerized Maintenance Management System – CMMS) đã ra đời. 

CMMS được hiểu là một hệ thống phần mềm ứng dụng nhằm giúp cho doanh nghiệp quản lý thiết bị, tài sản và lập kế hoạch bảo trì phù hợp cho máy móc thông qua các dữ liệu. Ở các nước phát triển, việc sử dụng loại phần mềm này cũng tương tự như việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 ở Việt Nam. Nguyên lý hoạt động của phần mềm chính là thu thập các dữ liệu bảo trì, chi phí vật tư, nhân sự, dụng cụ, khấu hao máy móc, từ đó lập kế hoạch, điều độ bảo trì, mua sắm vật tư và phụ tùng, lưu trữ tài liệu và kiểm soát vật tư tồn kho.

Lợi ích của phần mềm quản lý và bảo trì thiết bị mang lại:
  • Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về toàn bộ tình trạng thiết bị, công cụ, dụng cụ – tài sản của công ty. Tránh gây hư hao, thất thoát và sử dụng không hiệu quả.
  • Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ tự động, giúp bảo dưỡng thiết bị đúng quy định, giảm thời gian ngừng máy do hư hỏng.
  • Tính chi phí bảo trì cho thiết bị (bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí mất mát do thời gian dừng máy)
  • Có thể thấy việc ứng dụng phần mềm sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được cả thời gian và chi phí:
  • Tiết kiệm do nâng cao năng suất của nhân viên bảo trì: Trước đây các nhân viên hầu hết phải làm việc với giấy tờ, do đó khi áp dụng phần mềm quản lý bảo trì, hiệu suất làm việc của nhân viêc sẽ tăng, làm giảm số lượng nhân viên cần thiết cho hoạt động này.
  • Tiết kiệm do giảm thời gian dừng máy: Đối với mỗi nhà máy, việc dừng máy đột ngột sẽ gây ra một sự lãng phí lớn. Phần mềm quản lý bảo trì sẽ giúp dự đoán được khoảng thời gian cần phải thực hiện bảo trì để có thể bố trí công việc phù hợp.
  • Tiết kiệm do giảm sử dụng vật tư: Do có thể dự đoán kế hoạch bảo trì và kế hoạch thay mới chi tiết thiêt bị nên hầu như không xảy ra tình trạng chưa hết khấu hao chi tiết mà đã thay thế.
  • Tiết kiệm do giảm hàng tồn kho: Vì có thể dự đoán được thời gian thay thế vật tư phụ tùng nên lượng vật tư tồn kho có thể giảm xuống mức tối thiểu, tiết kiệm không gian sử dụng vào những mục đích khác.
Với những lợi ích rõ ràng, ở Việt Nam hiện nay đã có rất nhiều những phần mềm CMMS như Vietsoft-Ecomaint, Winmain CMMS, Quasoft, … tập trung tới nhiều đối tượng doanh nghiệp khác nhau để giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng.
Văn phòng NSCL (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét