LINK ANH

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Trọng tâm 3 mũi nhọn phát triển của Tổng Công ty Điện lực – TKV


Tính đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu của Tổng Công ty Điện lực – TKV (TCT) về cơ bản vẫn đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng, năm 2016 là một năm không thuận lợi và nhiều khó khăn bao gồm cả chủ quan và khách quan đối với TCT. Nhận thức được điều đó, với sự quan tâm chỉ đạo từ Tập đoàn, lãnh đạo TCT đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào 3 mũi nhọn là tăng cường tự động hóa trong vận hành bảo dưỡng, tập trung quản trị chi phí và tích cực triển khai công tác tái cơ cấu nhằm nỗ lực hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2016.Để thực hiện nhiệm vụ quý III và những tháng cuối năm, trước tiên, TCT tập trung các giải pháp nhằm làm tốt công tác tự động hoá trong vận hành; đẩy mạnh việc theo dõi giám sát quá trình vận hành của các nhà máy, định kỳ hàng ngày cập nhật những thông số, chỉ tiêu công nghệ chính để kịp thời nắm bắt, xử lý điều hành phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị chỉnh sửa quy trình theo điều kiện thực tế và theo một mẫu quy trình thống nhất chung trong toàn TCT. Bên cạnh đó, TCT tìm các giải pháp hợp lý trong vận hành như: Chuyển từ đốt dầu FO sang DO; cải tạo nấm gió kiểu ngang sang kiểu mũi tên, lò hơi NMNĐ Sơn Động, Cao Ngạn; đầu tư khớp nối thủy lực cho quạt khói NMNĐ Đông Triều; biến tần cho NMNĐ Sơn Động để tiết giảm lượng điện tự dùng; kết hợp cùng Ban Điện lực TKV, Viện KHCN Mỏ nghiên cứu sử dụng tro xỉ các NMNĐ làm đường giao thông và vật liệu chèn lò, giải quyết vấn đề môi trường, tận dụng tro xỉ... Bước vào kỳ trung đại tu các tổ máy, yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ hơn công tác sửa chữa nhất là nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, chú trọng công tác nghiệm thu sau sửa chữa để nâng cao tính khả dụng của các tổ máy chuẩn bị bước vào thời kỳ phát điện liên tục trong quý IV.

Phát huy những mặt làm tốt trong công tác quản lý vật tư phụ tùng bằng phần mềm quản lý tài sản và bảo trì CMMS của các đơn vị trong TCT, giá trị hàng tồn kho 6 tháng đầu năm đã giảm 79 tỷ đồng, TCT tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ hơn công tác quản lý vật tư bằng cách tăng cường kiểm tra, giám sát; giao chỉ tiêu tồn kho cụ thể cho các đơn vị và coi đây là một trong những chỉ tiêu để xem xét mức độ hoàn thành công tác của lãnh đạo các đơn vị. Ngoài ra, các nhà máy chủ động điều tiết sản xuất theo tình hình biến động giá thị trường điện, không chạy theo sản lượng nếu giá thị trường xuống thấp nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD.

Một trong những mũi nhọn mà TCT cần chú trọng làm tốt là công tác tái cơ cấu, trong đó bao gồm các giải pháp sắp xếp lại cơ cấu cán bộ, mô hình phòng ban phân xưởng cũng như những giải pháp Trong tổ chức điều hành sản xuất, TCT triển khai giai đoạn 3 của hệ thống phần mềm quản lý tài sản và bảo trì, với mục đích thống nhất quản lý thiết bị và công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện; đồng thời triển khai hệ thống, thu thập dữ liệu vận hành thời gian thực của các nhà máy. Các giải pháp này nhằm quản lý chi tiết, số hóa hồ sơ thiết bị trong nhà máy điện và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các đơn vị trên phạm vi toàn TCT; giám sát thời gian thực tế tình hình vận hành của các nhà máy; tạo lập môi trường thông tin xuyên suốt và cung cấp đầy đủ thông tin cho lãnh đạo TCT để phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành SXKD...

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, Tổng Công ty Điện lực - TKV đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch của năm 2016, từng bước xây dựng và thực hiện chiến lược dài hạn của Tổng Công ty theo đúng định hướng chiến lược của Tập đoàn đã đề ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn là một doanh nghiệp lớn, đang gặp khó khăn trong việc xây dựng 1 hệ thống quản lý bảo trì tự động hóa hiệu quả lâu dài xin liên hệ chúng tôi theo thông tin:

Điện thoại: 08.38 110 770
Email: sales@vietsoft.com.vn – huydq@vietsoft.com.vn
Website: vietsoft.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét