LINK ANH

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Câu chuyện thành công: Eddie-bauer triển khai SAP Business One thành công

Eddie Bauer công ty trong lĩnh vực may mặc, thời trang lớn trên thế giới đã trỉên khai thành công SAP Business One. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét