LINK ANH

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Giải pháp ERP SAP cho ngành hóa chất và sơnGiải pháp SAP best practices for the chemical industry giúp giải quyết được các yêu cầu và đặc thù chuyên cho ngành hóa chất như sau.
 • Quản lý công thức sản xuất, quản lý hồ sơ lô (PI Sheet)
 • Quản lý sản xuất phức tạp: Quản lý sản xuất theo đơn đặt hàng (Make To Order), quản lý sản xuất theo hàng tồn kho (Make To Stock).
 • Quản lý vật tư theo nhiều đơn vị tính: Đơn vị tính chính, đơn vị tính của hỗn hợp tồn kho trong bồn và trong sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất dựa vào nhiều đơn vị tính (Kg / Lit / Gal)
 • Quản lý hành tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho.
 • Quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm sau khi sản xuất.
 • Truy vết nguồn góc sản phẩm .
Hiệu quả đạt  được khi ứng dụng giải pháp SAP ERP cho ngành hóa chất (best practices for the chemical industry):

 • Chuẩn hóa quy trình hoạt động của toàn công ty, các chi nhánh, nhà máy ở nhiều địa điểm làm việc khác nhau. Các công ty vận hành chung trên một chuẩn quản trị. Dễ dàng cho việc mở rộng kinh doanh, mở rộng sản xuất, thu hút và đào tạo nguồn lực cho tương lai và nguồn lực kế thừa.
 • Các bộ phận làm việc trên cùng một hệ thống, dữ liệu kế thừa và đi qua nhiều bộ phận tạo ra phương thức làm việc chủ động và kết nối các bộ phận với nhau. Năng suất làm việc tăng cao, sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng nhanh chóng, chính xác và làm hài lòng khách hàng.
 • Quy trình liên kết, tự động loại dẫn đến loại bỏ được nhiều bước làm thủ công, loại trừ các dữ liệu trùng lắp giữa các bộ phận.
 •  Quản trị tốt chi phí và tăng cao khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu

Trong 100 công ty hóa chất lớn nhất trên thế giới hiện nay, có 95 công ty đã sử dụng giải pháp SAP để quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét