LINK ANH

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

CRM là gì?
Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management) là một phương pháp dùng để lựa chọn và quản lí những mối quan hệ khách hàng có giá trị nhất, giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. 


Đây là một chiến lược doanh nghiệp, yêu cầu một nguyên lí cơ bản lấy khách hàng trung tâm và sự mở rộng các dịch vụ chăm sóc, tư vấn khách hàng để hỗ trợ cho các quá trình dịch vụ, giao dịch, tiếp thị một cách có hiệu quả nhất.


Các ứng dụng CRM là một module phần mềm thường được tích hơp trong các gói giải pháp ERP, dùng để quản lý các trạng thái làm việc với từng khách hàng của từng nhân viên, qua đó doanh nghiệp sẽ biết được chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận của từng nhân viên, từng phòng ban theo thời gian thực (real time) bằng Internet.
 
Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét