LINK ANH

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

ERP là gì?

     

1.  Khái niệm về ERP – Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ?

Enterprise Resource Planning (ERP) là một thuật ngữ được dùng chỉ các hoạt động do phần mềm máy tính hỗ trợ để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt bao gồm: kế toán, tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ khách hàng, v.v… 

ERP là hệ thống ứng dụng phần mềm đa phân hệ, tích hợp kiến trúc tổng thể, giúp doanh nghiệp: Hoạch định, thực hiện, kiểm soát, ra quyết định.

Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực doanh nghiệp (nhân lực, vật tư, máy móc và tài chính) có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch.

2. Lý do nên xây dựng một hệ thống ERP cho doanh nghiệp của bạn ?
Với ERP, mọi hoạt động của một công ty đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất. Đây được xem là một giải pháp quản trị doanh nghiệp thành công nhất trên thế giới hiện nay. Khi triển khai thành công, chúng ta sẽ có thể tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và thêm cơ hội để phát triển vững mạnh.

Đặc điểm nổi bật của ERP là một hệ thống phần mềm có thể mở rộng và phát triển theo thời gian, theo từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình.

ERP Giúp thay thếc các hệ thống máy tính riêng lẻ ở các bộ phận trong một doanh nghiệp: Tài chính, Nhân sự, Kinh Doanh, Sản xuất, Kho… bằng một chương trình phần mềm hợp nhất gồm các phân hệ (module) phần mềm khác nhau, tạo nên một mối quan hệ thống nhất với nhau.

(Trích nguồn: PC-World Việt Nam) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét